Ofertę recyklingu kierujemy do firm produkcyjnych generujących odpady z tworzyw sztucznych. Zapewniamy kompleksowy odbiór odpadów – udostępniamy opakowania, organizujemy transport, obsługujemy kwestie formalne. Wyselekcjonowane i powtarzalne odpady poddajemy procesom rozkruszania i mielenia, by uzyskać pełnowartościowy wyrób optymalny do dalszych, wewnętrznych procesów produkcyjnych lub sprzedaży Kontrahentom.

Szczegóły współpracy zawsze ustalamy indywidualnie, aby nasza oferta była jak najlepiej dopasowana do Państwa potrzeb. W przypadku nawiązania długofalowej kooperacji, proponujemy szczególnie konkurencyjne warunki umowy.

Zapraszamy do kontaktu i kierowania zgłoszeń w formie telefonicznej bądź mailowej:
     tel: (58) 671 05 39                    tel kom: +48 793 533 333                   e-mail: info@argusjm.pl

Stabilne warunki w zakresie odbioru odpadów

Naszym dostawcom udostępniamy opakowania do gromadzenia odpadów oraz zapewniamy ich transport do zakładu – możemy przyjeżdżać w stałym, ustalonym terminie lub wtedy, kiedy otrzymamy telefoniczne/mailowe zgłoszenie odbioru odpadów.

Posiadamy następujące opakowania do odbioru odpadów:

 • pojemniki plastikowe,
 • kontenery IBC (paletopojemniki) lub mauzery,
 • skrzynie segmentowe,
 • worki big-bag,
 • kontenery hakowe 38 m3 z plandeką.

Posiadamy wymagane prawem pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, o których mowa w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj.:

 • Decyzja Nr OS-528/2013 – zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • Decyzja Nr OS-128/2019 – zezwolenie na zbieranie odpadów (zmieniająca częściowo decyzję z 2013 r.),
 • Decyzja Nr OS-529/2013 – zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • Decyzja Nr OS-594/2015 – zezwolenie na przetwarzanie odpadów (zmieniająca częściowo decyzję z 2013 r.),
 • Decyzja Nr OS-119/2019 – zezwolenie na przetwarzanie odpadów (zmieniająca częściowo decyzję z 2013 r.).

Na życzenie klienta wystawiamy niezbędne dokumenty potwierdzające recykling (DPR).

Przyjmowane odpady z tworzyw sztucznych

Oferujemy odbiór i recykling szerokiej gamy odpadów termoplastycznych tworzyw sztucznych, a w szczególności:

  Poliwęglan
  Poliamid
  Poliacetal
  Poli(tereftalan butylenu)
  Poli(metakrylan metylu)
  Poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)
  Polistyren
  Polietylen
  Polipropylen

Najczęściej odbieramy odpady o podanych poniżej kodach, tj.:

 • 07 02 13 – Odpady z tworzyw sztucznych,
 • 12 01 05 – Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
 • 12 01 99 – Inne niewymienione odpady,
 • 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma.

Formy, w jakich przeważnie odbieramy odpady:

        wybrakowane elementy wtryskowe,
        elementy motoryzacji,
        płyty, ścinki,
        obudowy, wypraski, szpule,
        opakowania,
        zlepy.
W razie zaistniałych wątpliwości dotyczących rodzaju posiadanego tworzywa, jego jakości lub ilości, prosimy o nadesłanie zdjęć na adres mailowy – ułatwimy ocenę i oszacujemy nasze zapotrzebowanie.

Jakich odpadów nie odbieramy?

Firma ARGUS oferuje kompleksowe usługi w zakresie odbioru odpadów poprodukcyjnych i poopakowaniowych o wysokiej czystości. Nie odbieramy jednak wszystkich materiałów i po prostu „śmieci”. Nie obsługujemy gospodarstw domowych. Nie zgłaszaj się do nas, jeśli posiadasz wymienione poniżej odpady:

 • puszki,
 • piankę poliuretanową PUR,
 • styropian,
 • opony,
 • wykładziny PCV,
 • okna PCV,
 • butelki szklane,
 • zużyty sprzęt elektroniczny,
 • zużyty sprzęt AGD i RTV,
 • kable,
 • geo-siatki,
 • materiały niebezpieczne,
 • zabawki,
 • makulaturę,
 • wióry z tworzyw,
 • odpady tworzyw z śrubami,
 • kołpaki,
 • odpady medyczne.