Wychodząc naprzeciw dynamicznie zmieniającej się sytuacji ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, oferujemy przedsiębiorstwom profesjonalne doradztwo pozwalające wywiązać się z wymogów formalno-prawnych.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu lub mailowo:
     tel kom: +48 533 323 438                    e-mail: srodowisko@argusjm.pl

W ramach doradztwa oferujemy:

  • wpis do rejestru BDO/aktualizacja,
  • prowadzenie i nadzór ewidencji odpadów,
  • sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska,
  • doradztwo w zakresie gospodarki opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
  • weryfikacja kontrahentów pod względem uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie ochrony środowiska,
  • audyt firmy pod względem obowiązków z zakresu ochrony środowiska.