Ofertę skupu kierujemy do przedsiębiorców generujących odpady z tworzyw sztucznych i folii w trakcie procesu produkcyjnego.

Elastycznie podchodzimy do warunków współpracy, ustalając indywidualne ceny w zależności od jakości powierzonego materiału. W przypadku nawiązania długofalowej kooperacji, proponujemy szczególnie konkurencyjne warunki umowy.

Zapraszamy do współpracy i kierowania zgłoszeń w formie telefonicznej bądź mailowej.
     tel kom: +48 793 533 333                   e-mail: info@argusjm.pl

Warunki współpracy z Argus

W naszej działalności uwzględniamy unikalną specyfikę każdego klienta. Szczegóły współpracy zawsze ustalamy indywidualnie, aby nasza oferta była jak najlepiej dopasowana do Państwa potrzeb.

Dostarczamy pojemniki oraz odbieramy odpady własnym transportem. Możemy przyjeżdżać w stałym, określonym terminie lub wtedy, kiedy otrzymamy telefoniczne/mailowe zgłoszenie odbioru odpadów.

Posiadamy następujące pojemniki do odbioru odpadów:

  • kontenery IBC, zwane zwyczajowo paletopojemnikami, lub mauzery o pojemności 1000 l,
  • skrzynie segmentowe,
  • worki big-bag,
  • kontenery hakowe 38 m3 z plandeką.

Kontener IBC (paletopojemnik)
Skrzynia segmentowa
Worek big-bag
Kontener hakowy z plandeką

Posiadamy wymagane prawem pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, a także pozwolenie na transport odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Pobierz decyzje wydane przez Starostę Wejherowskiego:

Na życzenie klienta wystawiamy niezbędne dokumenty potwierdzające odbiór (karty przekazania odpadu – KPO) i przetworzenie (dokumenty potwierdzające recykling – DPR).

Najczęściej odbieramy odpady poprodukcyjne i poopakowaniowe o podanych poniżej kodach, tj.:

  • 07 02 13 – Odpady z tworzyw sztucznych,
  • 12 01 05 – Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,
  • 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury,
  • 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych,
  • 19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma.