Ofertę skupu kierujemy do przedsiębiorców generujących odpady z tworzyw sztucznych i folii w trakcie procesu produkcyjnego.

Elastycznie podchodzimy do warunków współpracy, ustalając indywidualne ceny w zależności od jakości powierzonego materiału. W przypadku nawiązania długofalowej kooperacji, proponujemy szczególnie konkurencyjne warunki umowy.

Zapraszamy do współpracy i kierowania zgłoszeń w formie telefonicznej bądź mailowej.
     tel kom: +48 793 533 333                   e-mail: info@argusjm.pl

Przyjmowane odpady z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne to tak powszechnie występujący materiał, że nie sposób wymienić wszystkie ich rodzaje. Spośród całej gamy wybraliśmy te, które najczęściej odbieramy.

Jeśli nie wiedzą Państwo z jakim odpadem mają do czynienia, pomocny jest symbol, który znajduje się na większości tworzyw w celu uproszczenia recyklingu.

W razie zaistniałych wątpliwości dotyczących rodzaju posiadanego tworzywa lub jego jakości, prosimy o nadesłanie zdjęć pod adres mailowy – ułatwimy ocenę i oszacujemy nasze zapotrzebowanie.


Odpady PMMA

PMMA – Polimetakrylan metylu, pot. pleksa/plexi lub szkło akrylowe

Plexi to materiał bezbarwny i niezwykle odporny na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. Utrzymuje swoje właściwości przez długi okres czasu i nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji. Można go z łatwością poddawać obróbce termicznej, jest odporny na substancje chemiczne, a przy tym nietoksyczny - może być więc dopuszczony do kontaktu z żywnością.

Ponadto pleksi może być modyfikowane przez dodawanie pigmentów, uniepalniaczy, UV-absorberów, a także przez nakładanie pokryć odpornych na zarysowanie.

Polimetakrylan metylu występuje przede wszystkim w formie wylewanych lub wytłaczanych płyt o powierzchni z połyskiem lub matowej, ale także granulatu, rur i prętów. Doświadczenia wykazały, że płyty plexi wylewane i wytłaczane mogą być stosowane wymiennie w wielu przypadkach.

Z powodu swoich doskonałych właściwości optycznych (osiąga przezroczystość rzędu 92%) i przetwórczych, pleksa znajduje szerokie i bogate zastosowanie w życiu codziennym.

Doskonale sprawdza się w:
- reklamie (jako tablice podświetlane, szyldy, litery podświetlane, elementy dekoracji, gadżety reklamowe),
- budownictwie (jako elementy elewacji, drzwi, przeszklenia, doświetlenia, kopuły świetlne; w pomieszczeniach wewnętrznych zaś jako oprawy świetlne, obudowy, umywalki, wanny, przepierzenia),
- przemyśle (jako podzespoły i osłony maszyn oraz urządzeń, sprzęt laboratoryjny, aparatura chemiczna i optyczna),
- transporcie (do szklenia kabin i okien samolotów, statków, autobusów oraz innych pojazdów; także jako reflektory, owiewki).

Odpady HDPE

PE – Polietylen/polieten

Polietylen to polimer w postaci białej substancji porowatej lub białego proszku. Otrzymywany jest w wyniku polimeryzacji etenu (etylenu). W zależności od metody polimeryzacji, rozróżnia się polietylen wysoko-, średnio-, i niskociśnieniowy. Polietylen niskociśnieniowy posiada większą wytrzymałość mechaniczną i wyższą temperaturę topnienia, ale mniejszą przeźroczystość niż polietylen wysokociśnieniowy.

Polietylen ma bardzo dobre własności dielektryczne, wykazuje odporność na działanie czynników chemicznych, niskich temperatur, jak również oddziaływania mechaniczne (włókna na bazie polietylenu należą do najbardziej odpornych mechanicznie włókien chemicznych).

Niestabilizowany polietylen jest nieodporny na promieniowanie UV – traci elastyczność.

Z polietylenu wytwarza się: protezy, izolacje elektryczne, folie, rury, węże, pojemniki, materiały elektroizolacyjne, kije hokejowe, narty, żagle, liny, kamizelki kuloodporne, zabawki, opakowania.

Odpady PS

PS – Polistyren

Po zmieszaniu z dodatkami, polistyren stanowi podstawę wielu tworzyw sztucznych. Czysty polistyren jest twardym, kruchym termoplastem, o bardzo ograniczonej elastyczności. Ma doskonałe właściwości dielektryczne (prawie niezależne od wilgotności otoczenia), odznacza się dużą rozszerzalnością cieplną, wykazuje wrażliwość na działanie promieniowania nadfioletowego, jest palny.

Polistyren może być bezbarwny, słabo przezroczysty lub barwiony na dowolne, żywe kolory. Można obrabiać go metodą wytłaczania lub wtryskową.

Polistyren jako tworzywo lite jest stosowane do produkcji sztucznej biżuterii, szczoteczek do zębów, pudełek do płyt CD, rur kwasoodpornych, manipulatorów, części samochodów, elementów zabawek, opakowań, galanterii, wyrobów codziennego użytku.

Najbardziej masowym zastosowaniem polistyrenu jest produkcja jego formy spienionej, nazywanej styropianem.

Odpady HIPS

HIPS (high impact polistyrene) – Polistyren wysokoudarowy

Polistyren wysokoudarowy jest polimerem termoplastycznym, uzyskanym w drodze polimeryzacji blokowo-suspensyjnej styrenu z dodatkiem polibutadienu (kauczuku syntetycznego), którego drobne cząsteczki rozproszone zostają w matrycy polistyrenu. W zależności od udziału kauczuku zmieniają się właściwości fizyko-mechaniczne tworzywa.

W przeciwieństwie do standardowego polistyrenu, modyfikacja wysokoudarowa wykazuje mniejszą przeźroczystość, stabilność temperaturową oraz sztywność. Dodatek kauczuku wpływa zaś na znaczne podniesienie udarności. Jest to tworzywo odporne na stłuczenia, bardzo dobrze sprawdza się przy druku sitem, wycinaniu i frezowaniu.

Polistyren wysokoudarowy to materiał popularny m.in. w:
- reklamie (do produkcji materiałów POS, stojaków, kasetonów, standów, regałów),
- przemyśle (formy tłoczone lub gięte (obudowy, kształtki, foremki, opakowania)).

Odpady PVC

PVC – Poli(chlorek) winylu

Poli(chlorek) winylu to tworzywo wykazujące właściwości termoplastyczne, dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie wielu rozpuszczalników.

Na rynku oferowane są różne gatunki PVC. Wyroby z czystego PVC (zwanego twardym), produkowanego bez dodatku plastyfikatorów, w temperaturze pokojowej są twarde i sztywne; w przypadku obniżenia temperatury – kruszeją.

PVC, zarówno miękki, jak i twardy, poddaje się spienianiu w postaci pianek twardych lub elastycznych. Wykorzystywany jest zarówno jako izolator cieplny, jak i materiał tapicerski lub amortyzator drgań.

Ze względu na swoje właściwości jest stosowany w wielu gałęziach gospodarki, m.in. w:
- medycynie (dreny, sondy, cewniki, strzykawki),
- budownictwie (do produkcji wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, listew wykończeniowych, rur, kształtek, bądź jako siding),
- wyrobie folii dachowych,
- wyrobie opakowań (do cieczy i proszków używanych w gospodarstwie domowym i kosmetyce),
- sporcie: (do pokrywania nawierzchni boisk),
- wyrobie igelitu (stosowanego do pokrywania nawierzchni skoczni narciarskich, stoków zjazdowych, peronów kolejek linowych i wyciągów narciarskich).

Odpady PET

PET – Poli(tereftalan etylenu)

Poli(tereftalan etylenu) stanowi bardzo uniwersalne tworzywo konstrukcyjne, które łączy w sobie najlepsze cechy PA6 i POM, czyli: wysoką sztywność i stabilność wymiarową, bardzo niski współczynnik tarcia oraz dużą odporność chemiczną.

Tworzywo to charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, ciągliwością oraz doskonałą skrawalnością, co zapewnia mu szeroki zakres zastosowań. Wyroby produkowane na bazie PET mają postać włókien, folii i artykułów konstrukcyjnych.

PET jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne do produkcji: materiałów opakowaniowych, butelek, naczyń, niewielkich kształtek (np. przezroczystych klawiszy) i obudowy urządzeń elektronicznych. Przędzie się także z niego włókna, z których produkowany jest m.in. polartec, czyli popularny polar.

Odpady PP

PP – Polipropylen

Polipropylen stanowi, obok polietylenu, najczęściej stosowane tworzywo sztuczne. Jest węglowodorowym polimerem termoplastycznym, tzn. daje się wprowadzić w stan ciekły pod wpływem zwiększenia temperatury oraz, po jej obinżeniu, z powrotem zestalić bez zmian własności chemicznych.

Polipropylen jest palny, bezbarwny, bezwonny i niewrażliwy na działanie wody. Jest on materiałem masowego użytku i dość dobrym materiałem konstrukcyjnym, zwłaszcza z dodatkiem napełniaczy włóknistych.

PP i jego kompozyty przetwarza się głównie metodami wtryskiwania, wytłaczania, wytłaczania z rozdmuchiwaniem, formowania próżniowego i termoformowania. Poszczególne elementy i wytwory można spawać i zgrzewać oraz metalizować i drukować.

Tworzywo to znalazło szeroki wachlarz zastosowań. Wykonuje się z niego folie, rury, koła zębate, obudowy maszyn, elementy armatury, wykładziny, słoje i butelki, artykuły gospodarstwa domowego i zabawki, izolacje piankowe, sprzęt pralniczy, przewody gazowe i centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji, niektóre meble i ich elementy.

Ponadto stosowany jest w:
- przemyśle chemicznym i farmaceutycznym (przy tworzeniu zbiorników, filtrów, naczyń laboratoryjnych, sprzętu medycznego, strzykawek jednorazowego użytku, opakowań leków),
- przemyśle włókienniczym (oprzyrządowanie narażone na działanie chemikaliów (cewki, skrętarki, snowarki), zbiorniki do aparatów barwiących, włókna, dywany, tkaniny techniczne),
- przemyśle samochodowym (zderzaki i elementy wyposażenia wnętrza samochodu).

Odpady ABS

ABS – Poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)

ABS jest amorficznym termoplastem, oferującym dużą sztywność oraz udarność w niskiej temperaturze. Jest odporny na ścieranie i działanie kwasów. Wykazuje brak odporności na działanie światła i promieniowania UV, ale ma dobre właściwości izolacyjne. Ponadto cechuje się zadowalającą odpornością na działanie ługów, rozcieńczonych kwasów, węglowodorów alifatycznych, olejów i tłuszczów.

Jest jednym z niewielu tworzyw sztucznych, które można pokrywać warstwami metalicznymi podczas obróbki galwanicznej. Półprodukty z ABS produkowane są metodą ekstruzji oraz kalandrowania.

ABS stosowany jest w technikach precyzyjnych i elektrotechnice (głównie do wykonywania obudów, chromowanych elementów ozdobnych, okuć, przycisków funkcyjnych). Produkowane są z niego szpule dla branży tekstylnej oraz elementy karoserii w pojazdach mechanicznych. W konstrukcji maszyn wytwarzane są zaś elementy, od których wymagana jest duża udarność w niskich temperaturach.

Odpady PC

PC – Poliwęglan

Poliwęglany są amorficznymi, termoplastycznymi (formowanymi przez wtryskiwanie i wytłaczanie na gorąco) tworzywami sztucznymi o bardzo dobrych własnościach mechanicznych, szczególnie udarności i dużej przezroczystości. Ich właściwości są nieco zbliżone do pleksiglasu, są jednak dużo bardziej wytrzymałe mechanicznie i jednocześnie droższe. Twardość i odporność poliwęglanu na ściskanie jest zbliżona do aluminium.

PC występuje w postaci komorowej lub litej. Poliwęglan komorowy (PCB) jest tworzywem, którego własności sprawiają, iż stanowi najbardziej uniwersalny materiał zdolny połączyć najwyższe parametry optyczne i wytrzymałościowe z doskonałą izolacyjnością termiczną i niewielką wagą. Poliwęglan lity zaś charakteryzuje się nieprzeciętnymi właściowościami (m.in. wysoką wytrzymałością oraz udarnością, elastycznością, niską wagą, żywotnością, odpornością na działanie czynników atmosferycznych).

Poliwęglan jest stosowany wszędzie tam, gdzie potrzebne jest przezroczyste tworzywo o wyjątkowo dobrych parametrach mechanicznych. Najbardziej rozpowszechnionym zastosowaniem są warstwy uodporniające szklane szyby na stłuczenie, a nawet przestrzelenie z broni palnej. Szyby z czystego poliwęglanu są też stosowane w batyskafach, samolotach, szybach hełmów astronautów czy kierowców Formuły 1.

Poliwęglan był stosowany również przy produkcji butelek jednorazowych, jednak ze względów ekonomicznych został wycofany; nadal jednak używany jest do produkcji butelek dla niemowląt czy nośników informacji.

Odpady POM

POM – Polioksymetylen/poliformaldehyd/poliacetal

Poliacetal jest typowym termoplastem. W stanie niewzmocnionym należy do najsztywniejszych i najmocniejszych tworzyw termoplastycznych i posiada bardzo dobrą stabilność wymiarową. Dzięki dużej twardości powierzchniowej i małej ścieralności powierzchniowej charakteryzuje się dobrym poślizgiem i dobrą odpornością na tarcie. Odznacza się także sztywnością, naturalną smarownością oraz łatwością przetwórstwa. Posiada ponadto właściwości izolatora elektrycznego.

Dzieli się na dwa rodzaje: POM-H i POM-C, otrzymywane z formaldehydu przez homopolimeryzację (POM-H) lub kopolimeryzację (POM-C).

Poliacetal, jak wiele innych tworzyw, daje się także modyfikować poprzez dodatki włókna szklanego (poprawiające sztywność) oraz MoS2, PE, PTFE, olejów silikonowych lub specjalnej kredy (poprawiające poślizg).

Jest to materiał stosowany głównie do wyrobu precyzyjnych części maszyn, zastępujących stal. Wytwarza się z niego: koła zębate, dźwignie, łożyska, cewki oraz złączki.

Odpady PBT

PBT – Politereftalan butylenu

PBT jest nieprzewodzącym termoplastycznym poliestrem, odpornym na starzenie i odkształcanie pod wpływem temperatury. Klasyfikowany jest jako średniowytrzymałe tworzywo inżynieryjne. Wzmocniony i usztywniony włóknem szklanym stanowi doskonały materiał do produkcji elementów różnego rodzaju urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Charakteryzuje się m.in.: wysoką sztywnością i twardością, bardzo dużą wytrzymałością długookresową, dużą stabilnością kształtu i wymiarów, dobrymi właściwościami ślizgowymi, dobrą odpornością chemiczną na działanie olejów, tłuszczów oraz płynu hamulcowego oraz dobrymi właściwościami dielektrycznymi.

Z PBT wytwarza się różnego rodzaju obudowy, łożyska, wtyczki, przełączniki, przekaźniki, drobne części w komputerach, kuchniach i urządzeniach domowych. Tworzywo to może również zastępować PVC w osłonach kabli.

Zużywany jest także w przemyśle samochodowym (do wytwarzania opraw reflektorów, ramieni wycieraczek czy nadwozi samochodów).

Odpady PA

PA – Poliamid, pot. nylon

Poliamid to tworzywo sztuczne posiadające wiele odmian o szerokim zastosowaniu, powstałych poprzez różnego rodzaju dodatki uszlachetniające. Najczęściej występujące rodzaje poliamidów to m.in.: PA6, PA6 + MoS2, PA6 G, PA6 G + OLEJ, PA6 GF30, PA6.6, PA6.6 GF30.

Jest to tworzywo posiadające wiele właściwości, m.in.: dużą sztywność, twardość, trwałość, wytrzymałość mechaniczną, wysoką elastyczność, dobre właściwości ślizgowe, bardzo dużą udarność, wysoką odporność na działanie promieniowania oraz dobrą obrabialność (cięcie, toczenie, frezowanie).

Poliamid wykorzystywany jest do wytwarzania szerokiej gamy detali przemysłowych, zarówno do produkcji części oryginalnych, jak i zamiennych (m.in. tulei i łożysk ślizgowych, śrub okrętowych, filtrów paliwowych, kołpaków kół, różnych części maszyn, wtyczkek kabli elektrycznych, krzywek, młotków, skrobaków, kółek zębatych, zębów kół łańcuchowych, kołków mocujących, lin, sieci rybackich, kół rowerów wyścigowych).

Odpady PC/ABS

PC/ABS – Poliwęglan/akrylonitrylo-butadienowo-styren

Tworzywo to jest mieszanką (blendą) poliwęglanu i tworzywa ABS. Zapewnia unikalne połączenie dobrego przetwórstwa ABS z doskonałymi właściwościami mechanicznymi, udarnością i odpornością termiczną PC. Wzajemna proporcja PC i ABS wpływa głównie na wytrzymałość termiczną gotowego produktu.

Najważniejsze właściowości PC/ABS to: wysoka udarność (również w niskich temperaturach), odporność termiczna, wysoka sztywność, niski skurcz i duża dokładność wymiarowa, podatność na barwienie i drukowanie oraz łatwość przetwórstwa.

Powyższe właściwości sprawiają, iż blenda jest idealnie przystosowana do produkcji wyrobów przeznaczonych do funkcjonowania w szerokim zakresie temperatury. Produkowane są z niej m.in.: elementy w branży motoryzacyjnej, obudowy, przełączniki, skrzynki rozdzielcze, wtyczki, listwy, elementy oświetlenia, reflektory, wentylatory czy sprzęt sportowy.

SAN – Poli(styren-co-akrylonitryl)

SAN cechuje umiarkowanie dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna. Tworzywo to jest odporne na alifatyczne węglowodory, kwasy nieutleniające, alkalia, oleje roślinne, alkohole i detergenty.

Ze względu na brak zawartości kauczuku, wykazuje niższą od ABS udarność. W stosunku do PMMA jest on zaś znacznie mniej przezroczysty, ale jednocześnie bardziej wytrzymały mechanicznie (zwłaszcza na zarysowanie).

W postaci niemodyfikowanej jest półprzezroczysty, dlatego stosuje się go do produkcji obudowy sprzętu AGD, akcesoriów łazienkowych, opakowań kosmetycznych, uchwytów szczoteczek do zębów, naczyń kuchennych, zapalniczek, długopisów jednorazowych, dozowników czy wyposażenia lodówek.

TPU – Termoplastyczny elastomer poliuretanowy

TPU jest surowcem, który występuje w stanie wysokoelastycznym w szerokim przedziale temperatur. Posiada małą ścieralność oraz doskonałą udarność, małą podatność na odkształcenia trwałe, bardzo dobrą odporność na rozerwanie z karbem oraz zwiększoną odporność na oleje i środki smarne.

Poliuretany termoplastyczne posiadają także doskonałą odporność na hydrolizę i odporność mikrobiologiczną oraz bardzo dobrą zdolność tłumienia drgań, a przy tym nadają się do recyklingu.

Dzięki powyższym właściwościom materiały te znajdują zastosowanie m.in. jako: kable, węże do transportu materiałów sypkich, korki, wtyczki, spiralne rury, powłoki butów narciarskich, wypraski techniczne, uszczelki czy poduszki powietrzne.

CD-ROM (Compact Disc – Read Only Memory) – Płyta kompaktowa

Płyta CD to poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM.

DVD (Digital Video Disc) – Cyfrowy dysk video

W zamyśle twórców, format DVD powstał w celu cyfrowego zapisu materiałów wideo. Jednak rosnące zapotrzebowanie przemysłu komputerowego na nośniki o większej pojemności sprawiło, że DVD stał się formatem uniwersalnym. Dzięki wiązce światła lasera o krótszej długości fali, możliwe stało się umieszczenie (na płytach tej samej wielkości co CD) większej ilości gęściej upakowanych ścieżek.

Na płytach DVD zastosowano także dwie warstwy, nałożone jedna na drugą, w których można dokonywać zapisu. Warstwa dolna jest warstwą półprzezroczystą. Wiązka lasera, w zależności od długości fali i kąta nachylenia, może czytać informacje zapisane na warstwie położonej niżej lub z warstwy położonej wyższej. Istnieje także możliwość zastosowania krążków DVD o obustronnym zapisie.